PMUBD Core Value: Unity, Commitment, Professional, Quality, Proactive

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makluman mengenai penutupan jalan untuk esuk hari yang telah di maklumkan melalui email.
 
“Kepada: Semua Staf dan Mahasiswa/Mahasiswi,

 
 
Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Pelancaran Pesta Konvo UBD bagi tahun 2014 akan diadakan pada hari Sabtu, 16 Ogos 2014  mulaijam 8.00 pagi hingga acara selesai yang mana ianya akan disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Pro-Canselor UBDyang akan mengambil tempat di bangunan baru iaitu “Integrated Science Building”.

Sehubungan dengan ini, beberapa jalan masuk ke kawasan fakulti/institut dan letak kereta yang berdekatan dengan bangunan yang dmaksudkan termasuk tempat penginapan mahasiswa akan di kawal oleh pihak Polis Diraja Brunei dalam usaha untuk melicinkan lagi acara yang dimaksudkan.


Dari itu sukacita dipohonkan kerjasama daripada biskita semua untuk mengambil jalan alternatif (berwarna merah seperti dalam peta kampus) bagi memudahkan acara majlis dan juga urusan-urusan biskita jua. Bagi mereka yang diberikan PAS letak kereta
(Pas A/B/C) bagi majlis tersebut, sila pastikan biskita akan membawanya untuk memudahkan lagi urusan.”
 
Yang benar,
Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2013/2014,
Univeristi Brunei Darussalam.
 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: